Sklep UO  GK  Ptuj je, da bo članarina za leto 2019 ostala enaka kot v letu 2018:

  • 100 eur za A člana
  •   50 eur za B člana in U18
  •   40 eur za U14                                              

Velja za vplačila do 28.2.2019, po tem datumu bo članarina višja.     

Članarino za 2019 nakažite na TRR : SI 56042020000586302

Swift code: KBMASI2X

Golf klub Ptuj, Mlinska cesta 13, 2250 Ptuj

Kot sklic navedite 00 in številko članske izkaznice brez črke.

 Lep golfski pozdrav,

                                                              UO GK  Ptuj

                                                           Predsednica Sabina Markoli

Facebook

Kontakt

Golf klub Ptuj
Mlinska cesta 13
2250 Ptuj

(051) 693 262

golfklubptuj.si