2022 Golf PorociloNaš priljubljeni šport je bil tudi v letu 2021 zaradi pandemije omejen, vendar smo bili veliko več na igriščih kot leto prej. Ob pisanju poročila so dokaj blizu odvija drama, ki nas ne pušča ravnodušne. Hkrati nam sporoča, da je svoboda največja vrednota, ki jo moramo čuvati, tudi doma. Finančni del poročila bom tokrat uvrstila v drugi del poročanja, za bolj radovedne naj povem, da smo poslovali pozitivno.

Leto 2021 smo zaključili pozitivno s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 2.451EUR in čistim presežkom 2.271 EUR .
Tekom leta smo bili aktivni tako na družabnem delu, kakor na tekmovalnem. Zelo živahne aktivnosti so bile izvajane tudi z mladimi. Nekaj konkretnejših podatkov, ki pričajo o delovanju navajam v nadaljevanju. Iz finančnega dela se tudi vidi, da smo razpoložljiva sredstva usmerili prav v te aktivnosti.

pdf logo

 

 Celotno poročilo

 

Facebook

Kontakt

Golf klub Ptuj
Mlinska cesta 13
2250 Ptuj

(051) 693 262

golfklubptuj.si